Chào mừng bạn đến với website TH Lương Thế Vinh

Điạ chỉ: D9/13D, đường Dương Đình Cúc, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0988644850

Email: thluongthevinh.bc@hcm.edu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Dũng

Ngày sinh: 14/12/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0988644850

Điện thoại riêng: 0988644850

Email liên lạc: dungvannguyen1971@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Phan Ngọc Duyên
Phan Ngọc Duyên

Ngày sinh: 18/7/1976

Dân tộc: Kinh

Quê quán: TPHCM

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0902416583

Điện thoại riêng: 0902416583

Email liên lạc: thluongthevinh.bc@hcm.edu.vn